Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019

W dniu 7 lutego 2020r. w remizie OSP w Woli Dereźniańskiej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za ubiegły rok. Wśród zaproszonych gości na zebranie przybył Wójt Gminy Biłgoraj- Wiesław Różyński, Radny Gminy Biłgoraj – Piotr Harasim, a także Sołtys miejscowości Wola Dereźniańska – Henryk Rzeźnik. Udzielenie absolutorium dla zarządu OSP zostało przegłosowane jednogłośnie.

W trakcie zebrania najwięcej czasu zostało poświęcone na kwestie wolnych wniosków oraz dyskusji, w planie działania na przyszły rok zostały zawarte następujące kwestie:

-Kasacja aktualnego pojazdu marki ŻUK,
-Modernizacja i rozbudowa garażu,
-Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP ze środków pozyskanych z zewnątrz przy udziale Gminy Biłgoraj,
-Sprzątanie lasów oraz przydrożnych rowów przez strażaków z porozumieniem z grupą „Biłgoraj Eko Challange”,
-Udział w zawodach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,
-Pozyskanie dotacji na zakup sprzętu z Funduszu Sprawiedliwości przez Gminę Biłgoraj,
-Szkolenia Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków,
-Udział strażaków w Pielgrzymce do Częstochowy.

Wszystkim przybyłym gościom, strażakom a także członkom MDP dziękujemy za obecność.

Posted by: admin on