MDP

W strukturach Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Dereźniańskiej funkcjonuje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, składająca się z 9 druhów. Powołanie MDP miało miejsce w grudniu 2019r. Drużyna pożarnicza ma swój wewnętrzny zarząd składający się z Dowódcy drużyny, Zastępcy Dowódcy drużyny, Dowódcy sekcji oraz Opiekuna MDP.