Historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Dereźniańskiej powstała w 1966r. jej założycielem był Józef Pałubski. W budynku remizy znajduje się świetlica środowiskowa „Kaja”. Druhowie strażacy rzetelnie uczestniczą w życiu miejscowości poprzez: uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zawodach sportowo-pożarniczych, a także w uroczystościach religijnych i państwowych. Od 2019r. w strukturach OSP w Woli Dereźniańskiej działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, licząca 9 druhów.