Walczymy o czyste lasy!

W sobotnie popołudnie 22 lutego 2020r. członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Woli Dereźniańskiej, wraz z OSP Ruda Solska, OSP Dereźnia oraz grupą Biłgoraj Eko Challange, a także mieszkańcami pobliskich miejscowości, zebrali się w celu posprzątania okolicznych lasów które otaczają nasze domostwa. Miłym zaskoczeniem była wysoka frekwencja, ponieważ zebrało się 30 druhów, oraz ponad 30 mieszkańców, łącznie kilkadziesiąt osób. Zaskoczeniem była także ilość śmieci jaka została zebrana, po 3 godzinach powstały 2 duże skupiska zapełnionych worków. Ogromnym wsparciem i ułatwieniem był transport przyczepką zebranych worków w miejsce składowania, podziękowania należą się Sołtysowi Woli Dereźniańskiej – Henrykowi Rzeźnikowi, który zorganizował logistykę, a także Wójtowi Gminy Biłgoraj- Wiesławowi Różyńskiemu za patronat nad wydarzeniem. Dziękujemy także Piotrowi Swacha z grupy Biłgoraj Eko Challange za nagłośnienie akcji w mediach, oraz wszystkim osobom które włączyły się w akcję na rzecz sprzątania naszego środowiska. Jak zapewnia OSP Wola Dereźniańska – na tym nie kończymy, w planach są inne akcje związane z ochroną środowiska. Na koniec wszyscy zebrali się pod remizą w Woli Dereźniańskiej na poczęstunek.

Posted by: admin on